ANDIS, spol. s r.o.

1. Priemyselná elektronika.  Meranie elektrických a neelektrických veličín
- analógová a digitálna technika, od návrhu po realizáciu, malé i veľké série
- výkon a spotreba elektrickej energie, diaľkové odpočty. Softvér, služby, expertízy
- teplota, tlak, koncentrácia plynov. Otáčky, spotreba paliva, zbernice CAN a FMS

2. Telematika
- zariadenia a systémy pre oblasť telemetrie, monitorovania a povelovania v doprave
- dispečerské systémy využívajúce technológie GPS, GPRS, internet a rádiové siete
- diaľkový zber údajov, monitorovanie  a povelovanie v stacionárnych objektoch

3. Informačné a komunikačné technológie
- zariadenia a programy na zber, prenos, spracovanie a vyhodnotenie údajov
- systémy typu klient-server, web aplikácie, embedded SW, mobilné aplikácie
- GUI rozhrania pre SW a HW, služby poskytovania dát, high-availability riešenia

4. Výskum a vývoj
- vývoj zariadení, SW a systémov pre rozšírenie vlastného portfólia a pre klientov
- projekty vedecko-výskumného charakteru, nadväznosť na základný výskum

Výrobné kategórie:
52. Prístroje, zariadenia bezdrôtovej telekomunikačnej techniky
53. Elektrická signalizačná technika, zabezpečovacia technika
54. Prístroje, zariadenia elektronického spracovania dát, informačná technika
55. Software
71. Meracie prístroje, meracie zariadenia
82. Elektrické vybavenie pre automobily, spaľovacie motory, bicykle

Kontaktné údaje:

ANDIS, spol. s r. o.
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava

+421 (0)2 546 51 881
andis@andis.sk
www.andis.sk