ALL – INN s.r.o.

ALL - INN s.r.o.- technické prostriedky pre lokálne operačné siete (Lon Work technológia)
- systémy pre optimalizáciu odberu elektrickej energie
- riadiace moduly pre zber a spracovanie dát používané najmä v energetike
- projektovanie a dodávka: systémy pre riadenie a monitoring technologických procesov, systémy pre riadenie a monitoring odberu elektrickej energie, tepla, vody, tlakového vzduchu a pod.

Kontaktné údaje:

ALL - INN s.r.o.
Červená 488/4, 010 03 Žilina

+421 904 962 149
all.inn.sro@gmail.com