Aktivity a projekty

XII. ročník česko-slovenskej konferencie „Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR”

Dňa 7.6.2018 sa v priestoroch Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici uskutoční XII. ročník česko-slovenskej konferencie „Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR”. Konferencia NoTeS‘18 je zameraná na prezentáciu nových technológií a služieb elektronických komunikácií, najmä: prístupové siete novej generácie a súvisiace služby, digitálne rozhlasové a televízne vysielanie, inteligentné mestá a súvisiace služby a aplikácie. Na konferencii odznejú […]

B. Banerjee: Vývoj vo svete nezastavíme. Kde chce byť Slovensko o 5 rokov?

  V auguste uplynie rok odkedy sa Biswajit Banerjee stal hlavným ekonómom Ministerstva financií Slovenskej republiky. Americko-indický ekonóm, ktorý má diplom z Univerzity v Oxforde a zo School of Economics v Dillí, chce udržiavať pravidelný dialóg so zástupcami priemyslu. V marci prijal pozvanie elektrotechnikov.   „Stretnutie hodnotím pozitívne. Pánovi Banerjeemu sme tlmočili priority Zväzu elektrotechnického priemyslu SR, medzi ktoré […]

Projekt MoVET

MoVET - Modernisation of VET through Collaboration with the Industry Základným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu výučby na technických stredných odborných školách vďaka nadviazaniu úzkej spolupráce týchto škôl s priemyselnými podnikmi, podnietiť záujem študentov o technické odbory a zlepšiť ich motiváciu študovať. Podľa potrieb priemyselnej praxe pripravujeme a pilotne skúšame súbor 6 elektronických výučbových objektov […]

Tlačová konferencia APZ o problémoch slovenskej ekonomiky

Dňa 14.6.2017 sa v Bratislave uskutočnila tlačová konferencia Asociácie priemyselných zväzov, ktorej je Zväz elektrotechnického priemyslu SR členom: Slovensko potrebuje novú kvalitu spoločenského i odborného dialógu Foto (ZEP SR, zľava): Vladimír Ondrovič (prezident ZEP SR), Ivan Dubovan (vice-prezident SEA), Vladimír Jacko (prezident ZHŤPG), Juraj Sinay (prezident ZAP SR), Alexej Beljajev (prezident APZ a ZSP SR) […]

  Obrovský nedostatok pracovných síl v našich výrobných podnikoch nás núti riešiť túto akútnu situáciu. Našou odpoveďou na uvedenú potrebu je www.industryjobs.sk, portál pracovných ponúk členských spoločností ZEP SR. Nájdete na ňom pracovné ponuky výrobných, vývojových či obchodných spoločností naprieč celým Slovenskom. Okrem toho, portál je možné vyu-žiť na prepojenie študentských záverečných prác na stredoškolskej […]

Elektronika hrou – finále súťaže

Výsledky súťaže Elektronika hrou Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov (SPŠE) pod záštitou Zväzu elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky (ZEP SR) organizovala pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka základných škôl súťaž družstiev v elektrotechnike pod názvom Elektronika hrou. Hlavným poslaním súťaže bolo: - propagovať a popularizovať elektrotechniku, - motivovať žiakov k výučbe elektrotechniky, - prispieť k vyhľadávaniu talentovaných […]

Projekt SkillME

Skills in metal and electro industry Zvyšovanie kompetencií v elektrotechnickom a strojárskom priemysle v Európe   O projekte Napriek pomerne vysokej nezamestnanosti, elektrotechnický a strojársky priemysel ponúka stále veľké množstvo pracovných príležitostí. Vzhľadom na rýchly rozvoj technológií a poznania, spoločnosti majú veľký problém nájsť kvalifikovaných zamestnancov,  ktorí by napĺňali požiadavky ich výrobných procesov. Vzdelávací systém […]

Elektroolympiáda pre žiakov stredných škôl 2015/2016

Elektrotechnická olympiáda 2015/2016 voľne nadväzuje na Technickú olympiádu 3V, ktorú Zväz elektrotechnického priemyslu SR organizoval v minulosti. Súťaž sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky. Účelom súťaže je oceniť súťažné projekty zhotovené študentmi stredných škôl, s cieľom podpory talentovaných študentov, propagácie elektrotechniky a zvýšenia atraktivity elektrotechnického vzdelávania pre študentov základných a stredných škôl, ako i […]