Across Wealth Management o.c.p., a. s.

 O nás

Už 15 rokov sa špecializujeme na privátne investovanie. Každý klient je našim partnerom. Tvoríme hodnotné investičné riešenia postavené na individuálnych potrebách a zámeroch, investujeme spolu s našimi klientmi.

Kto sme

Sme špecialisti na investovanie. V Across Private Investments sa staráme o majetok klientov už 15 rokov. Tím našej skupiny tvoria skúsení investiční manažéri, ktorí pôsobili na významných pozíciách v oblasti investovania a financií na Slovensku i v zahraničí. Pracujeme pod dohľadom Národnej banky Slovenska a sme členom Garančného fondu investícií, čo pre našich klientov znamená, že ich investície sú u nás chránené rovnako ako v banke.

Čo robíme

Staráme sa o investície klientov. Našim cieľom je vytvárať investičné riešenia, ktoré zvyšujú hodnotu ich majetku. Pri investovaní rešpektujeme individualitu každého klienta. Na základe dlhoročných profesionálnych skúseností a dôkladných analýz prinášame najlepšie investičné produkty, ktoré ponúkajú svetové finančné trhy. Ponuku obohacujeme o vlastné private equity projekty, v ktorých investujeme spolu s našimi klientmi.

Ako investujeme

Sme advokátom klienta v oblasti investovania. Každý klient má u nás svojho investičného konzultanta, ktorý pozná jeho potreby a individuálne investičné ciele. Dokážeme preto navrhnúť jedinečné riešenia s optimálnym investičným profilom. V našom portfóliu sú produkty, prostredníctvom ktorých investujeme na svetových finančných trhoch, ďalej investície s pevným úrokom, indexové fondy od renomovaných správcov s nulovou daňou z výnosov a zdravotnými odvodmi. Vytvárame vlastné unikátne investičné stratégie so silným investičným príbehom i zaistené produkty s možnosťou atraktívneho zhodnotenia a garanciou zachovania hodnoty vloženého kapitálu. Ak pre klienta vyberáme z viacerých možností, uprednostňujeme tie, ktoré nepodliehajú daniam a zdravotným odvodom. Naši klienti majú možnosť prostredníctvom internetu 24 hodín denne a 7 dní v týždni sledovať zrealizované investície, vývoj ich hodnoty a každý pohyb na svojom účte v Across Private Investments. Investičné, právne a daňové poradenstvo je samozrejmou súčasťou našich služieb.

Naši klienti

Našimi klientmi sú úspešní podnikatelia, manažéri, advokáti, lekári, športovci i umelci. Sú nároční na seba aj na nás. Vyžadujú od nás efektívne zhodnotenie svojich investícií, výnimočné riešenia pripravené podľa ich individuálnych požiadaviek, diskrétnosť a profesionalitu. Hodnota majetku, ktorý spravujeme, kontinuálne 15 rokov rastie. V súčasnosti dosahuje viac ako 200 miliónov eur.

Skúsený investičný tím

Riadiaci tím Across Private Investments je tvorený odborníkmi s bohatou praxou z investičného prostredia, financií a bankovníctva. Naše dlhoročné poznatky z fungovania veľkých investičných spoločností, odbornosť a osobnú integritu premietame do denného fungovania Across Private Investments, dynamickej a flexibilnej investičnej skupiny. Dôsledná znalosť „best-practises“ a jej uplatňovanie v praxi je základným predpokladom úspechu pri zhodnocovaní majetku našich klientov.

Kontaktné údaje:

Across Wealth Management o.c.p., a. s.
Zochova 3, 811 03 Bratislava

+421 2 58 240 300
info@across.sk
www.across.sk

Across