ABB, s.r.o.

Hlavnými aktivitami skupiny ABB:
• prenos a rozvod elektrickej energie
• riadenie energetických sietí
• automatizácia výrobných procesov
• elektrické pohony
• elektroinštalácie a systémové technológie budov

Certifikáty a Oprávnenia:
Vlastníme certifikáty na systém manažérstva kvality v odboroch - návrh, projektovanie, montáž, servis, údržba elektrických a technologických zariadení, strojov a prístrojov, ich nákup, predaj a inžinierske činnosti podľa normy EN ISO 9001 a 9002. Máme tiež oprávnenie na vykonávanie odborných činností na elektrických zariadeniach a oprávnenia na činnosti vo výstavbe v súlade so slovenskou legislatívou. Vo všetkých našich činnostiach venujeme veľkú pozornosť environmentálnej ochrane v súlade s požiadavkami normy ISO 14001.

ABB je poprednou globálnou spoločnosťou, ktorá pôsobí v oblasti energetiky a automatizácie. Svojim zákazníkom v oblasti priemyslu, výroby a distribúcie energií prináša možnosť zlepšiť ich výkonnosť a zároveň znížiť dopad ich činnosti na životné prostredie. ABB zamestnáva okolo 145 000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta. Na Slovensku pôsobíme v 5 mestách a zamestnávame okolo 200 ľudí.

Výrobné kategórie:
2. Rozvod elektrickej energie, prenos elektrickej energie
7. Meracia technika, regulačná technika, riadiaca technika

Kontaktné údaje:

ABB, s.r.o.
Tuhovská 29, 831 06 Bratislava

+421 (0)908 676 490
info@sk.abb.com
www.abb.sk