IS – Industry Solutions, a.s.

Spoločnosť poskytuje komplexné riešenia v oblasti priemyselnej, dopravnej, energetickej a stavebnej elektro infraštruktúry a automatizácie.
Náš tím odborníkov pracuje na trhu elektro-technických projektov a riešení už 20 rokov a je jedným z vedúcich spoločností v tejto oblasti na Slovensku.
Spoločnosť IS - Industry Solutions, a.s. podniká na elektrotechnickom trhu v oblasti projektov investícii, modernizácii, rekonštrukcií a opráv. Pre všetky tieto kategórie má firma oprávnenia bez obmedzenia napätia na vybrané zariadenia a pre ruské projekty disponuje “SRO licenciou”.

Kontaktné údaje:

IS - Industry Solutions, a.s
M. R. Štefánika 129, 010 01 Žilina

+421(41) 5071711
https://www.issk.sk/sk/kontakty/kontaktny-formular
https://www.issk.sk/sk/