2 J s.r.o. – Inovatívna firma z Bardejova

O tom, že vývoj a výskum je pre elektrotechnickú firmu mimoriadne dôležitý, vie i bardejovská firma 2J s.r.o.. Prečítajte si, čím Slováci zaujali Google, Apple či Porsche.

2J_HN_27_3_14_Stránka_1

2J_HN_27_3_14_Stránka_2