OPTOKON, spol. s r.o.

OPTOKON, spol. s r.o.Návrh technického riešenia singlemódovej aj multimódovej optickej siete, vypracovanie projektovej dokumentácie, vybavenie územných rozhodnutí, vytýčenie podzemných investícií.
- Výkopové a búračské práce, podvŕtavanie spevnených povrchov, pokládka káblových chráničiek, realizácia betónových káblových šácht.
- Zafukovanie a zaťahovanie optických káblov, montáž samonosných káblov.
- Spájanie a ukončovanie káblov zváraním v zemných spojkách, v rozvodných skriniach na energetických a iných stožiaroch, ako aj v koncových bodoch v 19“ a nástenných rozvádzačoch.
- Meranie parametrov optickej trasy reflektometrom a priamou metódou (vysielač – prijímač).
- Dodávka komponentov vláknovej optiky (optické káble, pigtaily, patchcordy s ľubovoľnými typmi konektorov a vlákien, útlmové články, adaptéry, aktívne prvky, zváracie zariadenie a i.)
- Záručný a pozáručný servis, teoreticko-praktické školenia, semináre, poradenstvo

Výrobné kategórie:
5. Telekomunikačná technika, informatika
7. Meracia technika, regulačná technika, riadiaca technika
8. Špeciálne oblasti elektrotechniky, elektroniky

Kontaktné údaje:

OPTOKON, spol. s r.o.
Vyšehradská 19, 851 04 Bratislava

+421 (0)2 625 20 668
optokon@optokon.sk
www.optokon.sk