Minerva Slovensko a.s.

Spoločnosť Minerva je významným dodávateľom v oblasti informačných technológií zameraných na výrobné a distribučné spoločnosti. Našim zákazníkom pomáhame zvýšiť výkonnosť, produktivitu a zlepšiť kontrolu. Hlavným nástrojom na dosiahnutie týchto cieľov je podnikový informačný systém QAD, ktorý bol špeciálne vyvinutý pre nasledujúce priemyselné odvetvia:

- elektrotechnický priemysel

- strojárstvo

- automobilový priemysel

- farmaceutický a chemický priemysel

- potravinárstvo

- výroba spotrebného tovaru

Výrobným podnikom pomáhame zdokonaľovať kľúčové podnikové procesy a intenzívne pracujeme na zvyšovaní ich konkurencieschopnosti. Zameriavame sa na excelentné projektové riadenie, flexibilitu a kvalitu poskytovaných služieb.

Minerva Česká republika pôsobí na trhu s informačnými technológiami od roku 1992 a Minerva Slovensko od roku 1996. Našich 60 konzultantov (špecialistov na podnikové procesy), 35 programátorov a technikov má skúsenosti s projektmi nielen na Slovensku a v Českej republike, ale aj v Litve, Maďarsku, Poľsku, Rusku, Slovinsku a na Ukrajine. Skúsenosti zo stoviek implementácií a dlhoročná kumulácia znalostí sú našou najväčšou devízou, ktorú využívame v prospech všetkých našich klientov.

Kontaktné údaje:

Minerva Slovensko, a.s.
Sokolská 7, 960 01 Zvolen

+421 455 400 720
marketing@minerva-is.sk
http://www.minerva-is.eu