KIWA, spol. s r.o.

KIWA, spol. s r.o.KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD) všetkých štandardných kategórií nízkeho napätia.

Všetky výrobky sú vyrábané modernými výrobnými postupmi s najvyšším stupňom kontroly kvality, čím sa dosahuje ich vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť pri ich použití. Ich funkčné a spoľahlivostné vlastnosti boli overené národnými certifikačnými orgánmi v zmysle noriem platných pre krajiny použitia. Ponúkaný sortiment SPD KIWA umožňuje predovšetkým projekčným tímom zabezpečiť v projektovaných zariadeniach predpísaný stupeň ich odolnosti voči následkom prepätí rôzneho druhu a to pri nízkych zaobstarávacích ako aj prevádzkových nákladoch. Z hľadiska dlhodobej prevádzky je veľkou prednosťou SPD KIWA ich funkčná a rozmerová kompatibilita s výrobkami iných popredných svetových výrobcov. Sortiment SPD KIWA je pre používateľov účinným prostriedkom pre zvýšenie konkurencieschopnosti vlastných výrobkov na svetových trhoch v širokom rozsahu aplikačných oblastí počínajúc rozsiahlymi investičnými celkami a končiac meracími a telekomunikačnými sieťami.

Svojim zákazníkom KIWA ponúka moderné a certifikované jednotky SPD s vysokým pomerom úžitkovej hodnoty k cene. Okrem štandardného sortimentu je KIWA pripravená podľa požiadaviek zákazníka v krátkom čase vyvinúť a dodať jednotky so špecifickými vlastnosťami (napr. pre napájacie siete s neštandardným napätím). Svoje vysokokvalifikované technické kapacity ponúka KIWA pre riešenie jednorázových problémov spojených s preventívnou ochranou elektrických zariadení a rozvodov.

Výrobné kategórie:
2. Rozvod elektrickej energie, prenos elektrickej energie
23. Elektroinštalačné prístroje, elektroinštalačné systémy

Kontaktné údaje:

KIWA, spol. s r.o.
Pekárska 11, 917 01 Trnava

+421 (0)37 692 70 11
kiwa@kiwa.sk
www.kiwa.sk