Karpatech s.r.o.

KarpatechJednou z najdôležitejších predností spoločnosti Karpatech s.r.o. je schopnosť dodávať vo svojom zameraní komplexné riešenia na kľúč, prispôsobené presne na mieru podľa individuálnych požiadaviek zákazníka. Hlavnou osnovou projektového riadenia takýchto riešení je realizácia všetkých služieb potrebných na splnenie objednávky, od analýzy požiadaviek, projektovania a plánovania, koordinácie pri vývoji potrebného hardvéru a softvéru až po odovzdanie diela do prevádzky a zaškolenie používateľov.

Karpatech s.r.o. je systémovým integrátorom služieb pri vývoji, dodávkach, inštalácii a servise produktov v týchto oblastiach:
- telekomunikačná technika
- vývoj, dodávka produktov a služieb v oblasti počítačovej telefónie (zariadenia určené pre záznam obsahu hlasovej komunikácie na telefónnych linkách a rádiostaniciach, sledovanie telefónnej prevádzky, hlasová a faxová pošta, automatická spojovateľka, hlasový informačný systém, atď.)
- dodávka telefónnych ústrední a koncových zariadení (telefóny, faxy,…)
- výstavba (rekonštrukcia) telefónnej siete
- projekt, inštalácia a servis telekomunikačnej techniky
- výpočtová technika
- vývoj softverového vybavenia podľa požiadaviek zákazníka
- dodávka značkových i neznačkových počítačov
- dodávka počítačových komponentov a SW vybavenia
- výstavba počítačových sietí
- dodávka informačných systémov
- inštalácia a servis počítačovej techniky a informačných systémov
- rádiokomunikačná technika
- vybavenie povolení pre prevádzku rádiostaníc
- dodávka rádiostaníc a doplnkov
- výstavba anténnych stožiarov
- projekt, inštalácia a servis rádiokomunikačnej techniky
- kancelárska technika
- dodávka faxov, tlačiarní, kopírovacích strojov
- dodávka náplní, kancelárskych a faxových papierov
- inštalácia, zaškolenie a servis kancelárskej techniky

Výrobné kategórie:
51. Prístroje, zariadenia oznamovacej techniky po vedení
52. Prístroje, zariadenia bezdrôtovej telekomunikačnej techniky
53. Elektrická signalizačná technika, zabezpečovacia technika
54. Prístroje, zariadenia elektronického spracovania dát, informačná technika
55. Software

Kontaktné údaje:

Karpatech s.r.o.
Partizánska 94, 033 01 Liptovský Hrádok

+421 (0)44 520 90 00
zep@karpatech.com
www.karpatech.com