Vážené kolegyne a kolegovia,

nakoľko bol prvý ročník Elektrotechnickej konferencie ELKON 2016 veľmi úspešní a boli naň len pozitívne ohlasy, s radosťou budeme pokračovať v organizácii tejto konferencie aj v ďalších rokoch.

Už v týchto dňoch pripravujeme druhý ročník konferencie ELKON 2017, na ktorej sa okrem iného dozviete čo sa podarilo dosiahnuť v oblasti diskutovaných tém s predstaviteľmi štátnej správy počas minuloročnej konferencie. Hlavnú náplň a tému Elektrotechnickej konferencie ELKON 2017 Vám onedlho predstavíme.

Tešíme sa na stretnutie s Vami na konferencii niekedy na jeseň 2017!
ZEP SR