Registrujte sa TU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ročník Elektrotechnickej konferencie ELKON 2017

19. a 20. október 2017, Hotel Bešeňová ***+, Bešeňová

Hlavná téma: SWOT analýza elektrotechnického priemyslu SR spolu so strategickými cieľmi a konkrétnymi úlohami na dosiahnutie týchto cieľov

Registrovať sa môžete prostredníctvom on-line formulára TU
alebo e-mailom na zep@zep.sk, prípadne na tel. 0918 651 440.

 

Vážení zástupcovia priemyslu,

Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky, ako združenie významných zamestnávateľov pôsobiacich v elektrotechnickom priemysle, si osvojuje povinnosť svojou činnosťou prispievať k riešeniu dôležitých ekonomicko-spoločenských otázok, ktoré významnou mierou ovplyvňujú podnikateľské prostredie nielen v elektrotechnike, ale i v celom slovenskom priemysle.

Na základe SWOT analýzy elektrotechnického priemyslu SR by sme chceli stanoviť strategické ciele, o ktorých naplnenie sa budeme usilovať v nasledujúcom období. Veríme, že tak prispejeme k zvýšeniu kvality podnikateľského prostredia a pomôžeme podnikateľom rozvíjať ich podnikanie.

Ako zástupcu priemyslu si Vás dovoľujeme úctivo požiadať o vyjadrenie sa k spomínanej problematike vyplnením krátkeho SWOT dotazníka.

Vopred Vám ďakujeme za Váš čas a ochotu vyjadriť sa k stavu elektrotechnického priemyslu na Slovensku!

SWOT analýza, spolu so strategickými cieľmi, ktoré z nej vyplynú, bude vyhodnotená na 2. ročníku Elektrotechnickej konferencie ELKON 2017 za účasti širokého spektra firiem z elektrotechnického priemyslu. Strategické ciele rozvoja nášho sektoru priemyslu budú následne prezentované pozvaným zástupcom jednotlivých ministerstiev a médiám.

Zamestnávateľská konferencia ELKON 2017 sa uskutoční 19. - 20.10.2017 v hoteli Bešeňová, v Bešeňovej.
Registrácia na konferenciu ako aj Valné zhromaždenie ZEP SR je bezplatná (max. 2 osoby/firma).

Registrovať sa môžete prostredníctvom on-line formulára TU alebo e-mailom na zep@zep.sk, prípadne na tel. 0918 651 440.

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na stretnutie s Vami na konferencii!

Mgr. Andrej Lasz
generálny sekretár ZEP SR

lasz@zep.sk
0911 149 969