Členovia zväzu abecedne:

2 A C D E F G H I J K L M N O P Q R S T u V Z

2 J s.r.o.

2J s.r.o. je spoločnosť s vedúcim postavením na trhu dizajnu a výroby antén; vyvíjame rôznorodé produkty, vrátane zákazkových projektov pre vysoko profilované spoločnosti ako sú Porsche a Sagem. Naše antény sú určené pre automobilový priemysel, M2M, pevné a zabudované aplikácie, ako novinku ponúkame antény pre námornictvo a armádu. Okrem anténových riešení ponúkame aj komplety RF […]

A2B, s.r.o.

A2B, s.r.o.
Spoločnosť A2B, s.r.o., je slovenskou výrobnou a obchodnou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti napájania a záložného napájania telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných, zabezpečovacích a priemyselných technológií. Vyrába a dodáva zdroje pre napájanie technológie jednosmerným alebo striedavým prúdom, konvertory napätia, priemyselné akumulátorové batérie, technologické kabinety/kontajnery a elektrické zdrojové agregáty podľa požiadaviek zákazníka. Z oblasti služieb poskytuje komplexné služby a […]

ABB, s.r.o.

ABB, s.r.o.
Hlavnými aktivitami skupiny ABB: • prenos a rozvod elektrickej energie • riadenie energetických sietí • automatizácia výrobných procesov • elektrické pohony • elektroinštalácie a systémové technológie budov Certifikáty a Oprávnenia: Vlastníme certifikáty na systém manažérstva kvality v odboroch - návrh, projektovanie, montáž, servis, údržba elektrických a technologických zariadení, strojov a prístrojov, ich nákup, predaj a […]

ALL – INN s.r.o.

ALL - INN s.r.o.
- technické prostriedky pre lokálne operačné siete (Lon Work technológia) - systémy pre optimalizáciu odberu elektrickej energie - riadiace moduly pre zber a spracovanie dát používané najmä v energetike - Projektovanie a dodávka: systémy pre riadenie a monitoring technologických procesov, systémy pre riadenie a monitoring odberu elektrickej energie, tepla, vody, tlakového vzduchu a pod. Kontaktné […]

ANDIS, spol. s r.o.

ANDIS, spol. s  r. o.
1. Priemyselná elektronika.  Meranie elektrických a neelektrických veličín - analógová a digitálna technika, od návrhu po realizáciu, malé i veľké série - výkon a spotreba elektrickej energie, diaľkové odpočty. Softvér, služby, expertízy - teplota, tlak, koncentrácia plynov. Otáčky, spotreba paliva, zbernice CAN a FMS 2. Telematika - zariadenia a systémy pre oblasť telemetrie, monitorovania a […]

ARCON Slovakia, spol. s r.o.

ARCON Slovakia, spol. s r.o.
Spoločnosť Arcon Slovakia spol. s.r.o. je výhradným distribútorom technológií DOMINO na slovenskom trhu vrátane  poskytovania kompletnej technickej podpory a servisu. Produkty Domino sa predávajú v sieti dcérskych spoločností v 120-tich krajinách a 75-ti generálnych zastúpeniach. Spoločnosť je súčasťou skupiny Arcon, ktorá bola založená v roku 1974 a zaoberá sa predajom technológií do textilného, chemického, petrochemického, […]

ASIT, o. z.

ASIT, o. z.
ASIT je občianske združenie, ktoré aktívne rieši problematiku komplexného vzdelávacieho systému od predškolskej výchovy až po vysokoškolské a celoživotné vzdelávanie podľa požiadaviek zamestnávateľov s ohľadom na ich aktuálne potreby. Združuje zamestnávateľov a vzdelávacie organizácie na Slovensku a zabezpečuje spoluprácu a koordináciu ich záujmov navzájom, ale aj voči štátnej a verejnej správe s cieľom dosiahnuť účinné […]

AutoSave, s.r.o.

- malopredaj a veľkopredaj náhradných dielov a doplnkov pre osobné automobily - výhradný distribútor akumulátorov zn. EXIDE - pôsobenie v rámci 11 pobočiek na celom Slovensku - člen skupiny Group Auto International   Prevádzka Malacky 1. mája 5470/46 • 901 01 Malacky mobil: +421 910 966 026 e-mail: infoma@autosave.sk   Prevádzka Hlohovec SNP 42 • 920 […]

Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho

CSOŠE P.G. Frassatiho BA
Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho je školou komplexného charakteru, ktoré zabezpečuje teoretické a praktické vyučovanie. Výchovnovzdelávací proces je zabezpečovaný kvalifikovanými učiteľmi a majstrami odbornej výchovy v 8 učebniach, 2 multimediálnych učebniach a v 13 odborných učebniach.  Cieľom našej školy je vychovávať mladých ľudí s odborným zameraním na elektrotechniku, informačné technológie, počítačové siete a […]

DELTA elektronika, s.r.o.

DELTA elektronika, s.r.o.
Zameranie: 1. Vývoj, výroba, montáž a servis elektronických zariadení a systémov 2. Vývoj a výroba zariadení špeciálnej techniky 3. Vývoj a výroba komponentov pre kábelovú TV a individuálne rozvody TV signálu 4. Servis zariadení špeciálnej techniky 5. Kooperačná výroba: - DPS (dosky plošných spojov) - automatické osadzovanie DPS SMT súčiastkami - ručné osadzovanie vývodových súčiastok […]

EDYMAX SE

Edymax SE
EDYMAX SE je progresívny koncern so širokým portfóliom podnikateľských aktivít v oblastiach personálnych, upratovacích, čistiacich služieb a facility managementu. Sme držiteľmi certifikátov ISO 14001:2005, STN EN ISO 9001:2009 a STN OHSAS 18001:2009. EDYMAX SE rozvíja vlastnú tradíciu vysokej podnikateľskej kultúry. Dodržiavanie pravidiel zakotvených v platnej legislatíve považujeme za jedinú správnu cestu k úspechu. Kontaktné údaje: […]

EFEN Slovakia s.r.o.

EFEN Slovakia s.r.o.
EFEN je špecialista na poistky a poistkové systémové  komponenty. Výrobky EFEN zabezpečujú bezporuchové zásobovanie elektrickým prúdom od výrobcu až ku konečnému spotrebiteľovi. Chránia ľudí a zariadenia pred dôsledkami elektrických skratov a nadprúdov. Zákazníci a partneri v energetike, priemysle a telekomunikáciach profitujú z rýchlej reakcie na základe kompaktného postavenia od výskumu a vývoja, výroby a distribúcie […]

EKOLAMP Slovakia – Združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky

EKOLAMP Slovakia – Združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky
Koordinujúca organizácia zabezpečujúca zber a recykláciu doslúžilých svetelných zdrojov a svietidiel. Poskytuje možnosť bezplatného separovaného zberu žiariviek a výbojok pre všetkých konečných užívateľov na partnerských zberných miestach. Prevádzkuje kolektívny systém pre komplexné zabezpečovanie plnenia zodpovedností výrobcov a dovozcov osvetľovacích zariadení podľa slovenskej aj európskej legislatívy. Výrobné kategórie: 4. Osvetľovacia technika 41. Elektrické svietidlá 42. Elektrické […]

Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline
Elektrotechnická fakulta vznikla v roku 1953. Pôvodne bola jej činnosť zameraná najmä na technické aspekty klasickej dopravy a jej zabezpečenie, neskôr pribudla problematika telekomunikácií a  optických komunikačných systémov. V súčasnosti sa rozvíja aj oblasť bezpečného riadenia procesov v doprave a priemysle, informačných a komunikačných technológií, výkonových elektronických systémov a moderné riadenie elektrických sietí. Rozvíja sa […]

Elektrotechnický ústav SAV

Elektrotechnický ústav SAV
Elektrotechnický ústav SAV (ElÚ SAV) je vedeckou inštitúciou, ktorej základy boli položené v r. 1953. Pracovníci ElÚ SAV sa podieľajú na riešení projektov podporovaných EÚ, projektov podporovaných štrukturálnymi fondmi EÚ, riešia projekty financované APVV a VEGA. Je zameraný na základný a aplikovaný výskum v oblasti elektrotechniky, automatizácie a riadiacich systémov, fyzikálnych vied, ako aj v […]

ELTEC, a.s.

ELTEC, a.s.
- Výroba elektrorozvádzačov pre priemysel a pre rozvod a kontrolu elektrotechnickej energie. Nízkonapäťové rozvádzače do 1500V a 6000 A, v krytí do IP 65. VN rozvádzače a transformačné stanice do 22 kV. Výroba rozvádzačov a trafostaníc podľa zákazníckej dokumentácie a špecifikácie. - Výroba oceľoplechových skriní, skriniek, panelov a pultov do IP 54. - Montáž rozvádzačov […]

ELTECO, a. s.

ELTECO, a.s.
Zameranie spoločnosti je komplexné riešenie energetických systémov od výroby elektrickej a tepelnej energie až po systémy zálohovania elektrického napájania v rôznych odvetviach. Spoločnosť ELTECO, a.s. je slovenský výrobca zdrojov nepretržitého napájania. Venuje sa vlastnej výskumnej a vývojovej činnosti s následnou výrobou a inštaláciou zariadení. Dodáva a inštaluje kompletné napájacie a zálohové systémy riešené na kľúč. […]

Eltek s.r.o.

eltek-nove-logo
Spoločnosť Eltek s.r.o. je členom skupiny Eltek AS so sídlom v Nórsku. Eltek s.r.o. je najväčším výrobným závodom korporácie Eltek na svete z hľadiska kapacity a obratu. Eltek s.r.o. vykonáva činnosť v oblastiach návrhu, výroby a opráv telekomunikačných a priemyselných napájacích systémov. Eltek s.r.o. navrhuje, vyrába a dodáva modulárne napájacie zdroje pre napájanie telekomunikačných a […]

ETM – elektrotechnika online

ETM - elektrotechnika online
Začiatok vydavateľskej činnosti v roku 1990, predplatitelia všetkých odborných časopisov v Českej i Slovenskej republike, distribúcia: PNS, Media print Kapa, veľkoobchody s elektrotechnickým materiálom v Českej a Slovenskej republike, na veľtrhoch AMPER, ELECTRON, ELO SYS a odborných seminároch pre elektrotechnikov, projektantov, energetikov, investorov v odbore elektro, revíznych technikov v Českej a Slovenskej republike. Pravidelné usporiadanie […]

EXPO CENTER a.s.

Expo Center a.s.
1.    Organizovanie medzinárodných a regionálnych výstav a veľtrhov 2.    Zabezpečenie účasti firiem na iných výstavách a podujatiach 3.    Realizácia výstavných stánkov 4.    Prenajímanie priestorov za účelom organizovania rôznych akcií - spoločenské podujatia (plesy, večierky, galavečery) - odborné podujatia (kongresy, konferencie, semináre, workshopy) - kultúrne podujatia (festivaly, koncerty, tanečné predstavenia) - športové podujatia (plážový volejbal, paintball, […]

EXPRESS PEOPLE s.r.o.

EXPRESS PEOPLE s.r.o.
EXPRESS PEOPLE, s.ro. je medzinárodná personálna spoločnosť, špecializujúca sa na výber kvalifikovanej a nekvalifikovanej pracovnej sily v sektore výroby, priemyslu a logistiky. Na trhu ľudských zdrojov pôsobí od roku 1998. Za ten čas obsadila viac ako 35 000 pracovných miest pre množstvo významných klientov hlavne z oblasti výroby a priemyslu. Spoločnosť sa zameriava na Temporary […]

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v BA
História výchovy elektrotechnických inžinierov je bezprostredne spojená s históriou Slovenskej vysokej školy technickej. Začala sa na základe zákona č. 188/1939 Sl.z. a vládneho nariadenia č. 168 Sl.z. zo 17. júla 1941 v Odbore strojného a elektrotechnického inžinierstva. Samostatná Elektrotechnická fakulta SVŠT bola zriadená vládnym nariadením č.80 Zb. z 2. októbra 1951.  V roku 1976 sa […]

Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatika Technickej univerzity v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach (FEI TUKE) bola založená v roku 1969. Jej hlavným poslaním je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie na báze tvorivého vedeckého bádania najmä v takých oblastiach ako je elektrotechnika a informatika. V súčasnosti na fakulte študuje takmer 3000 študentov v študijných odboroch bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia. Na fakulte pôsobí […]

Fenix Slovensko s.r.o.

FENIX Slovensko s.r.o.
Obchodná skupina Fenix vznikla v roku 1990 založením prvého člena - výrobnej organizácie Fenix s.r.o. V súčasnej dobe ju tvorí deväť obchodných spoločnosti a hlavným predmetom jej činnosti je výroba a predaj elektrických vykurovacích systémov. Za dobu svojej existencie sa firma Fenix stala nie len najvýznamnejším dodávateľom elektrických vykurovacích systémov, ale aj výrazným exportérom s […]

GEBRÜDER WEISS, s.r.o.

Gebrüder Weiss s.r.o. Transport a logistika
Na Slovenskom trhu ponúka spoločnosť Gebrüder Weiss svojim zákazníkom široko rozvetvenú ponuku prepravných a logistických služieb pre domácu a celosvetovú výmenu tovaru. Spoločnosť Gebrüder Weiss Slovensko je dcérskou spoločnosťou koncernu Gebrüder Weiss, so sídlom v rakúskom Lauterachu a na Slovensku bola založená v roku 1993 a aktuálne zamestnáva v piatich pobočkách (Bratislava, Senec, Bytča, Zvolen […]

HAGARD: HAL, spol. s r.o.

HAGARD: HAL, spol. s r.o.
Spoločnosť HAGARD: HAL vznikla 25. júna 1991 zápisom do Obchodného registra ako HAGARD: HAL spol. s r.o. so sídlom v Nitre. Ako jedna z prvých firiem sa zaoberala predajom elektroinštalačného materiálu a svietidiel. V mieste sídla spoločnosti bol otvorený prvý veľkosklad spoločnosti pre spotrebiteľskú verejnosť, projektantov, revíznych a bezpečnostných technikov, predajcov a montážnikov. V roku […]

HD servis a.s.

HD servis a.s.
Spoločnosť HD servis a.s. vznikla v roku 2012 ako výsledok snaženia českých a slovenských expertov pôsobiacich na poli služieb elektronických komunikácií v priebehu niekoľkých posledných dekád. Kvalitou a rozsahom televíznych kanálov, distribuovaných pod značkou HD Kabel, sa radí medzi absolútnu špičku na českom a slovenskom trhu. Televízne kanály sú poskytované nielen v kvalitných streamoch, ale […]

HRQ SK s.r.o.

hrq-logo
Cieľom spoločnosti HRQ SK s.r.o. je prichádzať s komplexnými riešeniami  v oblasti ľudských zdrojov, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť klienta s prihliadaním na potreby zamestnancov. KTO SME? Špecialisti v oblasti poskytovania služieb: - Personálny leasing- Personálny outsorcing- Recruiting a Executive search- Outsorcing HR činností vrátane spracovania miezd zamestnancov- HR poradenstvo, Audity   ŠTRUKTÚRA SKUPINY Naše divízie sú […]

IBG Slovensko, s.r.o.

ibg-nove-logo
Firma IBG Slovensko, s.r.o. má svoj základ v roku 1993, keď fyzická osoba p. Aleš Zázvorka zahájil podnikanie na báze zastúpenia výrobcu priemyselných batérií BAE Berlín v Českej republike. V prvopočiatku sa začínalo s predajom batérií pre manipulačnú techniku predovšetkým koncovým zákazníkom, pretože podmienkou pre prvé dodané výrobky výrobcom a dovozcom bola, nám vtedy chýbajúca […]

IFT InForm Technologies, a. s.

IFT InForm Technologies, a. s.
Zabezpečujeme komplexné dodávky v oblasti elektroenergetiky od dodávok riadiacich systémov, vn zariadení, transformátorov, elektrických ochrán a nabíjacích staníc pre elektromobily až po inžiniering vrátane montáže, projekčnej, servisnej činnosti a poskytnutie dátových prenosov. Kontaktné údaje: IFT InForm Technologies, a. s. Elektrárenská 12428, 831 04 Bratislava +421 (0)2 208 512 11 ift@ift.sk www.ift.sk

JD Software, s.r.o.

JD Software, s.r.o.
Naša firma sa zaoberá vývojom softvéru pre platformy Windows XP/NT/2000/9x/ME, Linux a Internetové aplikácie s prepojením na databázové servere MS SQL, Interbase/Firebird, MySQL.      - CRM systémy      - KMS systémy via Internet Výrobné kategórie: 55. Software Kontaktné údaje: JD Software, s.r.o. Trnavská ul. 74/A, 821 02 Bratislava +421 (0)903 716 700 balvan@jdsoftware.sk www.jdsoftware.sk

Karpatech s.r.o.

Karpatech
Jednou z najdôležitejších predností spoločnosti Karpatech s.r.o. je schopnosť dodávať vo svojom zameraní komplexné riešenia na kľúč, prispôsobené presne na mieru podľa individuálnych požiadaviek zákazníka. Hlavnou osnovou projektového riadenia takýchto riešení je realizácia všetkých služieb potrebných na splnenie objednávky, od analýzy požiadaviek, projektovania a plánovania, koordinácie pri vývoji potrebného hardvéru a softvéru až po odovzdanie […]

KIWA, spol. s r.o.

KIWA, spol. s r.o.
KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD) všetkých štandardných kategórií nízkeho napätia. Všetky výrobky sú vyrábané modernými výrobnými postupmi s najvyšším stupňom kontroly kvality, čím sa dosahuje ich vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť pri ich použití. Ich funkčné a spoľahlivostné vlastnosti boli overené národnými certifikačnými orgánmi v zmysle noriem platných pre krajiny použitia. Ponúkaný sortiment SPD […]

KONEX elektro, spol. s r.o.

KONEX elektro, spol. s r.o.
KONEX spoločnosť s ručením obmedzeným vznikla 12.9.1990 zapísaním do obchodného registra. Založili ju dvaja spoločníci. Svoju podnikateľskú činnosť vykonáva vo vlastných a prenajatých  kancelárskych, skladových a obchodných priestoroch ako na území mesta Košíc, tak i v ostatných mestách v SR. Hlavným predmetom činností spoločnosti je veľkoobchod a maloobchod s elektrotechnickými výrobkami, výrobkami hutníckeho a spotrebného […]

KRUGEL EXIM, spol. s r.o.

Krugel Exim spol. s r.o.
Krugel Exim je súkromná obchodná spoločnosť založená v roku 1991. Je popredným lídrom v oblasti metalických a optických kabeláží a IKT infraštruktúry budov. Dlhoročné poznatky a skúsenosti v obore firma zúročila pri vývoji a zdokonalovaní vlastného systému KELine®. Jeho kľúčové komponenty sú vyrábané v spolupráci s najväčšími renomovanými svetovými výrobcami a ich kvalita je priebežne […]

LB SERVIS SK s.r.o.

LB SERVIS SK, s.r.o.
Spoločnosť LB SERVIS je najväčším predajcom a servisným garantom registračných pokladníc v rámci Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja. Okrem toho sa počas celej svojej 14-ročnej histórie venuje predaju a servisu mobilných telefónov. V segmente registračných pokladníc je jedným z najdôležitejších firiem v rámci celého Slovenska. Po dosiahnutí tejto méty začala postupne rozširovať portfólio svojej činnosti. […]

MURAT, s.r.o.

MURAT, s.r.o.
Firma MURAT s.r.o. je obchodná spoločnosť, ktorá bola v roku 1993 založená s jediným cieľom – dodávať svojím zákazníkom kompletný sortiment elektrických a elektrotechnických výrobkov (káble, elektroinštalačný materiál, svietidlá, príslušenstvo atď.) tej najvyššej kvality a v dohodnutom čase.  Firma vlastní veľké a vynikajúco vybavené skladové priestory, ktoré zabezpečujú, že káble a elektroinštalačný materiál si zachovávajú […]

NEWAYS SLOVAKIA, a.s.

NEWAYS SLOVAKIA, a.s.
Spoločnosť NEWAYS SLOVAKIA sa v roku 2004 rozdelila na dve divízie: - Divízia PCB zameriava svoju produkciu na elektronickú a elektromechanickú montáž zariadení v rôznych oblastiach priemyslu – osadzovanie dosiek plošných spojov, včítane testov. - Divízia Cable & Cabinet Assembly sa zaoberá výrobou kabeláže rôznych druhov, montážou špeciálnych káblových zväzkov, včítane testov a montáže vo […]

OBO BETTERMANN s.r.o.

OBO BETTERMANN s.r.o.
Viesť prúd. Prenášať dáta. Riadiť energiu. To je OBO Práve vtedy, keď si človek myslí že niečo dosiahol, je načase urobiť ďalší krok. Podľa tejto zásady pracujeme už od roku 1911 a stali sme sa lídrom inovácii v oblasti elektroinštalačnej techniky. S 30 000 výrobkami pre všetky oblasti elektroinštalácií, ponúka OBO praktické riešenia tak pre […]

OPTOKON, spol. s r.o.

OPTOKON, spol. s r.o.
Návrh technického riešenia singlemódovej aj multimódovej optickej siete, vypracovanie projektovej dokumentácie, vybavenie územných rozhodnutí, vytýčenie podzemných investícií. - Výkopové a búračské práce, podvŕtavanie spevnených povrchov, pokládka káblových chráničiek, realizácia betónových káblových šácht. - Zafukovanie a zaťahovanie optických káblov, montáž samonosných káblov. - Spájanie a ukončovanie káblov zváraním v zemných spojkách, v rozvodných skriniach na energetických […]

OSRAM, a.s.

OSRAM, a.s.
Spoločnosť OSRAM a.s. vyrába žiarovky pre bežné použitie, vysokotlakové výbojky pre osvetlenie ulíc a vnútorné použitie a celú radu doplnkových žiaroviek pre automobilový priemysel. Továreň má svoju vlastnú strojáreň, ktorá vyvíja a vyrába stroje, náhradné diely a riadiace systémy pre všetky prevádzky OSRAM. OSRAM a.s. zásobuje zahraničné spoločnosti v OSRAM Group, ale aj priamo slovenský […]

PHOENIX CONTACT s.r.o.

PHOENIX CONTACT s.r.o.
Spoločnosť Phoenix Contact, ktorá bola založená pred 85 rokmi, je vedúcim svetovým výrobcom elektrickej spojovacej a priemyselnej automatizačnej technológie. Snažíme sa o dosahovanie pokroku prostredníctvom inšpirujúcich a inovačných riešení, ako aj o vytváranie dôveryhodného partnerstva s našimi zákazníkmi a partnermi, ktoré by bolo charakterizované vzájomnými výhodami. Šiestimi sortimentnými skupinami výrobkov spoločnosť Phoenix Contact ponúka inovatívne […]

POLYSERVIS Nitra spol. s r.o.

Polyservis Nitra spol. s r.o.
Spoločnosť POLYSERVIS Nitra spol. s r. o. vznikla v roku 1993. POLYSERVIS pôsobí ako výrobná a zároveň aj obchodná spoločnosť v oblasti strojárenstva a kovoobrábania hlavne pre energetický priemysel. Činnosť spoločnosti zahŕňa strihanie, tvarovanie a sériové obrábanie železných a neželezných kovov vrátane povrchovej úpravy. Výrobný program spoločnosti : - príslušenstvo do distribučných a výkonových transformátorov […]

PPA CONTROLL, a. s.

PPA CONTROLL, a.s.
ŠTÚDIE • PROJEKTY • DODÁVKY • MONTÁŽ • OŽIVENIE • SERVIS v oblastiach MERANIE A REGULÁCIA, AUTOMATIZOVANÉ SYSTÉMY RIADENIA, ELEKTRICKÉ SYSTÉMY, VÝROBA ROZVÁDZAČOV, INFORMAČNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ SYSTÉMY, TECHNOLOGICKÉ VYBAVENIE DIAĽNIC A TUNELOV, OUTSOURCING ENERGETIKY Referencie: Energetika § JADROVÁ ELEKTRÁREŇ JASLOVSKÉ BOHUNICE: § JADROVÁ ELEKTRÁREŇ MOCHOVCE § JADROVÁ ELEKTRÁREŇ LOVIISA – FINSKO § JADROVÁ VYRAĎOVACIA SPOLOČNOSŤ […]

PPI Adhesive Products (C.E.) s. r. o.

PPI ADHESIVE PRODUCTS (C.E.) s.r.o.
PPI Adhesive Products (C.E.) s.r.o. je regionálnym zastúpením spoločnosti PPI Adhesive Products Ltd. pre Strednú Európu so sídlom na Slovensku. Spoločnosť je zodpovedná za propagáciu a predaj PPI samolepiacich produktov. V popredí našej ponuky stoja kvalitné produkty – jednostranné a obojstranné technické pásky, fólie, etikety, výseky, lamináty, separačné filmy a potlačiteľné materiály pre priemysel. Naše […]

PREKAB, s.r.o.

PREKAB, s.r.o.
Spoločnosť Prekab vznikla v roku 1999. Prezentuje sa ako obchodno-vyrobná spoločnosť. Obchodnú časť tvorí velkoobchodny predaj elektroinštalačného materiálu a svietidiel. Výrobnou sa firma stala po prebratí výroby na sieťové prívodné šnúry, ktoré dodnes vyrába. Tovary - elektrické káble a vodiče: - silové pevné a ohybné - signálne a dátové - riadiace vodiče a automatizačná technika […]

PROFI Elektro s.r.o.

PROFI Elektro s.r.o
Ponúkame a zabezpečujeme: - Konzultačnú a poradenskú činnosť pri zabezpečovaní požadovaného diela v zmysle legislatívnych a právnych predpisov EÚ a STN. - Štúdie a poradenstvo v oblasti NN, VN, VVN a ZVN t.j. bez obmedzenia napätia. - Štúdie a projektové dokumentácie pre stavebné konania a realizačné projekty v rozsahu požadovaného riešenia. - Komplexné moderné riešenia […]

QESS s.r.o.

QESS s.r.o. bola založená v roku 2006 a od roku 2013 má nového majiteľa a nové vedenie. Vo výrobnom závode v Jaklovciach momentálne pracuje viac ako 60 zamestnancov. Zabezpečujeme EMS pre široké spektrum priemyselných odvetví. Špecializujeme sa na nasledovné služby: - Plneautomatické SMD osadzovanie a THT osadzovanie dosiek plošných spojov, vrátane AOI a testov funkčnosti. […]

RITTAL, s.r.o.

rittal na web
Rittal. - Sila a vízia! Od založenia v roku 1961 sa spoločnosť Rittal kontinuálne rozvinula na celosvetovo najväčšieho výrobcu systémov pre skriňové rozvádzače, distribúciu prúdu, klimatizáciu, IT infraštruktúru, ako aj softvér a servis pre lepšie aplikovanie a návrh jednotlivých produktov. Dnes vám „Systém Rittal“ ponúka vynikajúco zosúladenú systémovú platformu. Spája inovatívne produkty, riešenia pre inžinierstvo […]

RMC s.r.o.

RMC s.r.o.
V ý s k u m a v ý v o j, v ý r o b a - elektronické výrobky a zariadenia, riadiace a regulačné systémy priemyselnej automatizácie - číslicové panelové prístroje pre meranie a reguláciu v priemysle - elektronické výrobky pre Informačné a Komunikačné Technológie (IKT) - elektronické výrobky a zariadenia pre využitie […]

S PoweR export – import, s.r.o.

S PoweR export-import, s.r.o.
S PoweR export – import s.r.o. je dovozcom a distribútorom elektronických súčiastok, batérií, akumulátorov, náradia a meracej techniky. Sme výhradný zástupca firmy Ansmann, GEPE, VISION, zastupujeme firmu Panasonic (priemyselné batérie), autorizovaný distribútor firmy SANYO. Dodávame tovar do dôležitých slovenských priemyselných podnikov a maloobchodnej siete. Naša spoločnosť má pobočky v Banskej Bystrici a Prešove, čo nám […]

S PoweR product, s.r.o.

S PoweR product, s.r.o.
Vývoj a výroba elektronických zariadení, projektovanie technologických liniek: - ultrazvukové čističky - ultrazvukové čistiace linky - ultrazvukové zváračky - ultrazvukové rezacie zariadenia - generátory pre ultrazvukové zariadenia - membrány pre ultrazvukové čističky - aplikácie ultrazvuku v priemysle - stabilizované zdroje - DC/DC meniče - nabíjačky - digitálne ohmmetre pre meranie roznetných sietí - elektronické zapalovače […]

SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r. o.

SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o.
SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o. pôsobí na slovenskom a európskom trhu od roku 1991. Sme členom koncernu Siemens, čo nám i našim zákazníkom dáva istotu silného a stabilného technologického a finančného zázemia. Našim zákazníkom ponúkame komplexné systémové riešenia bezpečného a hospodárneho riadenia prevádzky distribuovaných technologických procesov. Predmetom našej činnosti je poradenstvo, projektovanie, kompletáž […]

SCHENKER s.r.o.

SCHENKER s.r.o.
DB Schenker je logistickou a transportnou divíziou skupiny Deutsche Bahn. Z hľadiska obratu a výkonu spoločnosti je DB Schenker druhým najväčším poskytovateľom logistických a prepravných služieb na svete. Spoločnosť si drží vedúcu pozíciu v globálnej leteckej a námornej preprave a má  k dispozícii najhustejšiu cestnú prepravnú sieť, ako aj skúsenosti najväčšieho železničného prepravcu v Európe. […]

Schrack Technik s.r.o.

Schrack Technik s. r. o.
Spoločnosť Schrack Technik s. r. o., od svojho založenia na Slovensku v roku 1994 nadobudla stabilné a významné postavenie v odvetviach elektrotechniky a energetiky. Našimi zákazníkmi sú tak malí elektroinštalatéri ako aj veľké nadnárodné energetické, priemyselné a stavebné koncerny. Náš sortiment tvorí komplexná ponuka produktov pre silnoprúdové inštalácie rozvodov NN v rámci bytov, rodinných domov, […]

Siemens s.r.o.

Siemens s.r.o.
Siemens AG je svetovým lídrom v oblasti elektrotechniky a elektroniky. Aktivity spoločnosti, jej inovačné výrobky a riešenia sú známe vo všetkých krajinách sveta. Predstaviteľom koncernu na Slovensku je spoločnosť Siemens s.r.o. s viac ako stodesaťročnou históriou. K najdôležitejším oblastiam pôsobenia patria riešenia a služby v sektoroch priemyslu, energetiky, infraštruktúry pre mestá a zdravotníctva. Produktové portfólio […]

SKIP s.r.o.

SKIP s.r.o.
Spoločnosť SKIP, s.r.o., ktorá bola založená v r. 1999, je slovenský výrobca a dodávateľ fotovoltaických (solárnych) modulov a systémov. Firma dodáva: 1. Solárne moduly rozličného výkonu a napätia; 2. Kompletné solárne systémy pre domy, chaty, záhrady, karavany; 3. Male veterne elektrárne; 4. Male vodne elektrárne. Technologické možnosti firmy: 1. Montáž mikroobvodov – ultrazvukové zváranie, mikrospájkovanie; […]

Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska

SEZ KES
Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska: - združuje elektrotechnikov Slovenskej republiky a zastupuje ich záujmy - spolupracuje s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pri tvorbe noriem a zabezpečení služby "Prístup STN ONLINE" - vykonáva školiacu a edičnú činnosť pre elektrotechnikov - organizuje odborné prednášky a školenia pre elektrotechnikov. Hlavná školiaca činnosť: […]

Spojená škola

Spojená škola_Prešov
Spojená škola má dve organizačné zložky: • Stredná odborná škola technická • Gymnázium Na strednej odbornej škole ponúkame 5 školských vzdelávacích programov: 1.) 2679 4 Mechanik mechatronik - riadenie strojov a liniek pomocou PLC, - nastavovanie a diagnostika obrábacích CNC strojov a automatických liniek, - programovanie PLC automatov, - vyučovanie výpočtovej techniky, pneumatiky, elektropneumatiky, elektroniky […]

Spojená škola

Spojená škola_Nižná
Stredná odborná škola technická ponúka študijné obory prevažne technického zamerania. Umožňuje svojim žiakom vysoko kvalifikované formy štúdia spojené s odborným výcvikom žiakov vo vybavených dielňach a učebniach. Po ukončení štúdia sú absolventi pripravení plniť úlohy a požiadavky zamestnávateľov v daných výrobných odvetviach. Škola má tieto školské vzdelávacie programy: - Autoelektronika - Osobné počítače a počítačové […]

Sprecher Automation, spol. s r.o.

Sprecher Automation, spol. s r.o.
Medzinárodná spoločnosť Sprecher Automation (predchádzajúci názov - Sprecher & Schuh od roku 1913) je renomovaný výrobca a dodávateľ zariadení komplexných riešení pre oblasti automatizácie energetických zariadení, priemyselnú a komunálnu automatizáciu, automatizáciu v drevospracujúcom priemysle, ako aj zariadenia pre infraštruktúru. Hlavné sídlo spoločnosti a centrum vývoja a výroby zariadení je v rakúskom meste Linz. V roku […]

Stredná odborná škola

Stredná odborná škola_StaráTurá
Stredná odborná škola v Starej Turej je školou komplexného charakteru. Zabezpečuje teoretické, praktické vyučovanie a výchovu mimo vyučovania. Výchovnovzdelávaciu prácu vykonávajú kvalifikovaní učitelia, majstri odbornej výchovy a vychovávatelia. Výuka je stanovená tak, aby absolventi a absolventky boli všestranne vzdelanými, tvorivými, zručnými, ekonomicky mysliacimi pracovníkmi vo svojom budúcom povolaní. Pre tento cieľ máme vybudované aj primerané […]

Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom

Stredná odborná škola_Dubnica Nad Váhom
Stredná odborná škola pôsobí ako vzdelávacia inštitúcia v regióne už 75 rokov. Škola poskytuje odborné vzdelávanie v študijných a učebných odboroch, ktorých ponuka vyplýva z požiadaviek našich partnerov - najvýznamnejších zamestnávateľov v regióne. Úzka spolupráca s firmami je zárukou uplatnenia sa našich absolventov na trhu práce. Vyučovanie na Strednej odbornej škole prebieha v odborných učebniach, […]

Stredná odborná škola elektrotechnická

Stredná odborná škola E_Liptovský Hrádok
Stredná odborná škola elektrotechnická začala písať svoju históriu už pred viac ako 60 rokmi. Bola založená v tradičnom študentskom mestečku, ktoré leží v malebnom a ekologicky čistom prostredí Liptova medzi Vysokými a Nízkymi Tatrami. V súčasnosti ponúka štúdium v študijných elektrotechnických odboroch so zameraním na najmodernejšie informačné a komunikačné technológie. Systém štúdia, ktorý bol jednorázovou […]

Stredná odborná škola elektrotechnická

Stredná odborná škola E_Poprad-Matejovce
Stredná odborná škola elektrotechnická ponúka študijné, učebné odbory technického zamerania a akreditované vzdelávacie programy. Škola úzko spolupracuje s okolitými firmami, študenti pracujú na reálnych zariadeniach, vybavenie odborných učební a dielní na odbornom výcviku zodpovedá danému odborného zameraniu a preto  absolventi školy bez problémov nachádzajú uplatnenie  na trhu práce. Súčasťou školy je školský internát. Školský internát […]

Stredná odborná škola elektrotechnická

Stredná odborná škola E_Trnava
Stredná odborná škola elektrotechnická v Trnave pripravuje absolventov v študijných odboroch na výkon niektorých náročných odborných povolaní a  technicko-hospodárskych činností prevádzkového charakteru. Toto štúdium trvá 4 roky a ukončuje sa maturitnou skúškou. Pripravujeme aj absolventov na výkon robotníckych povolaní a odborných činností zodpovedajúcich príslušnému učebnému odboru. Toto štúdium trvá 3 roky a ukončuje sa záverečnou […]

Stredná odborná škola informačných technológií

Stredná odborná škola_informačných technológií_BA
Od svojho založenia v roku 1950 vychovala množstvo odborníkov pre telekomunikačné spoločnosti, pošty a mnohé ďalšie inštitúcie zaoberajúce sa telekomunikačnou a výpočtovou technikou. Škola má svojou činnosťou nezastupiteľné miesto v sieti odborných škôl, hlavne v súčasnosti, kedy informačno-komunikačné technológie zažívajú nebývalý rozvoj. Od 1.9.2012 je v škole zriadené Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre elektrotechniku […]

Stredná odborná škola informačných technológií

Stredná odborná škola informačných technológií_BB
Stredná odborná škola informačných technológií poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie a v súčasnosti ponúka štvorročné študijné odbory: 3447 K   GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ V tomto odbore škola pripravuje študentov na prácu v reklamných agentúrach, grafických štúdiách, vydavateľstvách alebo internetových službách. Ponúka vedomosti v oblasti grafického dizajnu bitmapovej a vektorovej grafiky, videa, tvorby webových stránok, v oblasti […]

Stredná odborná škola technická

Stredná odborná škola technická_Šurany
Škola vznikla z SOU strojárskeho v Šuranoch. Má dlhoročné skúsenosti v odbornom vzdelávaní a príprave žiakov v strojárskych a elektrotechnických študijných odboroch s maturitou a výučným listom. Študijné odbory: - päťročný študijný odbor s maturitou a výučným listom pre chlapcov i dievčatá 2679 4 mechanik mechatronik. - štvorročné študijné odbory s maturitou a výučným listom […]

Stredná priemyselná škola

Stredná priemyselná škola_Snina
S – sebarealizácia, P – poznávanie, Š – špecializácia Stredná priemyselná škola v Snine bola založená 1. júla 1960 – je to najvýchodnejšia stredná priemyselná škola na Slovensku. Jej vznik si vyžiadal sám život, keďže sa v okolí začala rozširovať strojárska výroba a v meste vznikol podnik Vihorlat. Mesto Snina je centrom rozsiahleho, husto zalesneného […]

Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Stredná priemyselná škola E_Adlerka_BA
SPŠE na ul. K. Adlera sídli na súčasnej adrese od roku 1976. Vznik školy sa datuje do roku 1968, kedy sa rozdelila pôvodná škola na Zochovej ulici. V rokoch 1968 až 1976 bola umiestnená na Palisádach 44. V roku 1976 sme školu presťahovali do novej budovy 18 - triednej základnej školy v Dúbravke. Nasledovalo prebudovanie, […]

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Stredná priemyselná škola J. Murgaša_Banská Bystrica
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša je strednou odbornou školou s dlhoročnou tradíciou. Pripravuje žiakov v štvorročnom vzdelávacom programe v odboroch: 2675 M elektrotechnika, 2694 6 informačné a sieťové technológie, 3957 6 multimédiá, na výkon povolaní a odborných činností v národnom hospodárstve hlavne v oblasti elektrotechniky a informačných a sieťových technológií. Kontaktné údaje: Stredná priemyselná škola […]

Sylex, s.r.o.

Sylex, s.r.o.
SYLEX, s.r.o. je spoločnosť zameraná na výrobu špeciálnych optických prepojovacích káblových systémov pre telekomunikačný a dátový trh. S optickými vláknami súvisí aj nový výrobný program – senzorické systémy na báze Braggovej mriežky, ktoré poskytujú unikátne meracie parametre pre oblasti štrukturálnej bezpečnosti stavebných konštrukcií – mosty, tunely, bane, priehrady a podobne. Ako stredne veľká firma, lokalizovaná […]

TESLA Liptovský Hrádok a. s.

TESLA Liptovský Hrádok a.s.
TESLA Liptovský Hrádok a.s. je slovenským dodávateľom strojárenských výrobkov, elektrotechnických výrobkov a telekomunikačnej techniky. Všetky oblasti výrobného programu sú podporované využitím moderných a v praxi overených technológií, ako aj s podporou certifikovaného systému riadenia kvality a environmetu. CNC presné spracovanie plechov: TESLA zabezpečuje konštrukciu a výrobu dielov, súčiastok a mechanických montážnych celkov – stojany, skrine […]

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, založená v roku 1.7.1997 rozhodnutím Národnej rady SR Zákonom o zriadení Trenčianskej univerzity ako štátna vysoká škola, patrí medzi najmladšie univerzity v Slovenskej republike. Pred vznikom univerzity v meste Trenčín a v trenčianskom regióne pôsobilo niekoľko detašovaných pracovísk iných slovenských vysokých škôl. Okrem celoštátnej potreby rozširovania možnosti vysokoškolského štúdia […]

uniCORE, s.r.o.

uniCORE
Spoločnosť uniCORE bola založená v roku 2006 s jasnou myšlienkou poskytovať odborné, cenovo dostupné služby v oblasti informačných technológií a vývoja softvéru na mieru podľa potrieb zákazníka. Jej zakladatelia pôsobili od začiatku svojej profesionálnej kariéry vo všetkých projektových pozíciách v desiatkach projektov, vďaka čomu získali nadhľad a skúsenosti potrebné pre plánovanie a realizáciu vízií svojich […]

V O N S C H spol. s r.o.

VONSCH spol. s r.o.
Produkcia: Výroba výkonovej elektroniky pre oblasť riadenia asynchrónnych a synchrónnych motorov: - meniče frekvencie do výkonu 1400 kW - softštartéry do výkonu motora 500 kW - striedače pre motory akumulátorových vozidiel Výroba výkonovej elektroniky pre oblasť „zelenej“ energie - meniče pre fotovoltické elektrárne FOTO CONTROL výkony: 12,5 kW, 40 kW, 63 kW, 125 kW, 250 […]

VIKON, s.r.o.

VIKON, s. r. o.
Veľkoobchod a maloobchod s elektroinštalačným materiálom a svietidlami pôsobí na trhu s elektroinštalačným materiálom od roku 1995. Prehľad sortimentu: Elektroinštalačný materiál • Vypínače, zásuvky, stmievače, senzory • Ističe, stýkače, radové svorky, prúdové chrániče, prepäťové ochrany • Inštalačné lišty, úložné kanály • Rozvodné skrine • Upevňovacie a spojovacie systémy • Inteligentné systémy • Solárne kolektory Káble […]

VINUTA, s.r.o.

VINUTA, s.r.o.
VINUTA, s. r. o., je výrobná spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1960 ako štátny podnik a v roku 1996 prešla do súkromného vlastníctva. Spoločnosť zamestnáva 180 ľudí a jej tradičnou výrobou je elektrotechnická a strojárska výroba. Elektrotechnická výroba je zameraná najmä na výrobu transformátorov a tlmiviek pre rôzne použitia napr. ako napájacie zdroje v […]

VUKI a.s.

VUKI a.s.
Výskumný ústav káblov a izolantov, dnešné VUKI a.s., bol založený v roku 1950. Od svojho počiatku bola činnosť spoločnosti zameraná na aplikovaný výskum v oblasti elektroizolačných impregnantov a káblového priemyslu. Po roku 1990 sa firma postupne transformovala na podnikateľský subjekt, dnešná VUKI a.s. Dnešná VUKI a.s., je silná, moderná a konkurencieschopná výrobno - obchodná firma, […]

Výskumný ústav spojov, n.o.

Výskumný ústav spojov, n.o.
Výskumný ústav spojov, n. o. ako nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti výskumu, vývoja, vedeckotechnických služieb a informačných služieb, najmä: - výskum a vývoj pre potreby komplexného rozvoja elektronickej komunikačnej infraštruktúry a súvisiacich služieb informačnej spoločnosti, - výskum a vývoj pre potreby komplexného rozvoja poštových služieb, - výskum v oblasti ekonomických vzťahov, pracovných […]

ZTS Elektronika SKS s.r.o.

ZTS Elektronika SKS s.r.o.
Spoločnosť ZTS Elektronika SKS s.r.o. bola založená 13.1.1994 v procese privatizácie, ako jedna z následných dcérskych spoločností ZTS EVÚ š.p. Nová Dubnica, ktorý od roku 1967 pôsobil v oblasti vývoja a výroby priemyselnej elektroniky pre kombinát ZTS Martin ako samostatná organizačná jednotka. Spoločnosť ZTS Elektronika SKS s.r.o. je slovenskou výrobnou a obchodnou spoločnosťou pôsobiacou hlavne […]