Aktuálne projekty

Elektroolympiáda pre žiakov stredných škôl 2015/2016

  Elektrotechnická olympiáda 2015/2016 voľne nadväzuje na Technickú olympiádu 3V, ktorú Zväz elektrotechnického priemyslu SR organizoval v minulosti. Súťaž sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky. Účelom súťaže je oceniť súťažné projekty zhotovené študentmi stredných škôl, s cieľom podpory talentovaných študentov, propagácie elektrotechniky a zvýšenia atraktivity elektrotechnického vzdelávania pre študentov základných a stredných škôl, ako […]

skillME logo
Projekt SkillMESkills in metal and electro industry Zvyšovanie kompetencií v elektrotechnickom a strojárskom priemysle v Európe Napriek pomerne vysokej nezamestnanosti, elektrotechnický a strojársky priemysel ponúka stale veľké množstvo pracovných príležitostí. Vzhľadom na rýchly rozvoj technológií a poznania, spoločnosti majú veľký problém nájsť kvalifikovaných zamestnancov,  ktorí by napĺňali požiadavky ich výrobných procesov. Vzdelávací systém neprispôsobený aktuálnym […]

Elektronika hrou – finále súťaže

Výsledky súťaže Elektronika hrou Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov (SPŠE) pod záštitou Zväzu elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky (ZEP SR) organizovala pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka základných škôl súťaž družstiev v elektrotechnike pod názvom Elektronika hrou. Hlavným poslaním súťaže bolo: - propagovať a popularizovať elektrotechniku, - motivovať žiakov k výučbe elektrotechniky, - prispieť k vyhľadávaniu talentovaných […]