U - kópia

Jednou z našich dlhodobých činností je i rozširovanie súboru zliav a rôznych výhod, ktoré môžu všetci členovia ZEP SR využívať.

Naše členské firmy si tak môžu uplatňovať napr. zľavy na rôznych elektrotechnických veľtrhoch, akými sú napr. ELO SYS (až do 35 percent z ceny výstavnej plochy), MSV Brno, Amper Brno či FOR Energo Praha. Priebežne sa snažíme rozširovať počet veľtrhov, na ktorých si budú môcť naše firmy postaviť stánok za lepších podmienok.

Ďalšou možnosťou, ako ušetriť na rôznych medzinárodných výstavách je i účasť v stánku Zväzu elektrotechnického priemyslu SR. V roku 2015 uvažujeme nad postavením zväzového stánku na rôznych zahraničných výstavách. Koncept: 3 - 4 členské firmy vytipujú veľtrh, na pôde ZEP SR dohodneme vizuál stánku, vyberieme pavilón, objednáme plochu a ostatné služby a pripravíme spoločný stánok pre tieto firmy. Tie pomerne (resp. podľa objednanej plochy a služieb) zaplatia náklady na stánok. Ušetria tak na niektorých spoločných výdavkoch, ako voda, kuchynka, internet a pod. Viac o spoločných stánkoch sa dočítate TU. V prípade záujmu organizujeme i spoločné návštevy členov na rôznych veľtrhoch – najmä prostredníctvom zabezpečenia dopravy.

Jednou z našich činností je i organizovanie odborných klubových stretnutí na rôzne - aktuálne zamestnávateľské, podnikateľské či spoločenské témy. Na tieto stretnutia pozývame renomovaných odborníkov z danej oblasti, s ktorými môžu členské firmy diskutovať, klásť otázky, riešiť konkrétne problémy týkajúce sa ich spoločnosti. Klubové stretnutia sú určené pre všetkých členov a sú bezplatné. Zo všetkých spomeňme napr. stretnutie k novele Zákonníka práce alebo k patentovej ochrane v elektrotechnike. Viac o klubových stretnutiach sa dočítate TU.

Z posledného obdobia by sme radi dali do pozornosti i ponuku od spoločnosti Lexmark International Slovakia, s.r.o., ktorá pre členov ZEP SR pripravila špeciálny cenník spotrebného materiálu a tlačových zariadení.

Členom ZEP SR ponúkajú:
- návrh konsolidácie tlačových riešení, tzv. úsporu v podobe ceny za vytlačenú stranu,
- komplexné tlačové riešenia pre správu tlačiarni, monitoring,
- komplexné riešenia pre zabezpečenú tlač a tlač prostredníctvom ID,
- ďalšie služby spojené s digitalizáciou dokumentov a tlačových výstupov,
- prenájom tlačových zariadení, kopírok, tlačiarni a pod.,
- leasing riešení,
- nadštandardnú záruku,
- servis priamo vo Vašej firme - počas doby záruky zadarmo.

V ponuke nájdete napríklad:
Farebný kopírovací stroj formátu A3 Lexmark X950de, kde každý člen ZEP SR má špeciálnu cenu 2 907,24 EUR bez DPH, oproti pôvodnej koncovej cene 10 426 EUR. Cena ČB tlače A4 pri klasickej tlači by bola v náklade = 0,002 Centov, pri tonery na 32 000 strán v cene cca 78 EUR.

Cenník pre členov ZEP SR si môžete stiahnuť tu:
Cenník tlačových riešení a spotrebného materiálu