O - kópia

Jednou z kľúčových oblastí novej koncepcie podpory podnikania SPOLU je odbornosť. Tento pojem je pre nás záväzkom v súčasnosti i do budúcnosti.

I dnes, pravidelne, pomáhame členským firmám poskytovaním presných a aktuálnych informácií o právnych predpisoch, o ich podmienkach, dopadoch či o tom, ako sa s nimi vysporiadali ostatní členovia ZEP SR.

Rovnako pomáhame - nielen členským firmám - v problematike rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, či pri vyjednávaní podnikových kolektívnych zmlúv. Poskytujeme čo najpresnejší výklad zákona o kolektívnom vyjednávaní odkonzultovaný s právnikmi a Ministerstvom spravodlivosti SR. Poskytujeme výklad ustanovení Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktorú uzatvára ZEP SR. Viac o našej KZVS nájdete TU.

ZEP SR je odborným garantom a spoluorganizátorom Medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií ELO SYS, a to najmä jeho piatich odborných súťaží (Najúspešnejší exponát veľtrhu, Unikát roka, Elektrotechnický výrobok roka, Konštruktér roka a Ekologický počin roka). Viac o poslednom ročníku veľtrhu nájdete tu: ELO SYS 2014

V budúcom roku by sme sa chceli zamerať na niekoľko oblastí:
- Organizácia Elektro – olympiády pre žiakov základných a stredných škôl, ako projektu zameraného na propagáciu odborného elektrotechnického vzdelávania s cieľom zvýšiť záujem žiakov o štúdium priemyselných odborov. Viac o pripravovanej Elektroolympiáde nájdete TU.

- Príprava Kalendára dôležitých udalostí v elektrotechnike na webovom sídle ZEP SR. Našim cieľom je vytvoriť prehľadný kalendár veľtrhov, akcií a podujatí, ktoré sa dotýkajú elektrotechnických firiem – spolu s popismi, možnosťami a zľavami pre členské firmy a ďalšími užitočnými informáciami.

- Vytvorenie prehľadnej analýzy slovenského elektrotechnického priemyslu, jeho stavu, výkonnosti a budúcich tendencií (rokujeme i o spolupráci so SARIOm). Radi by sme tak nadviazali na niekdajšie analýzy MH SR.

Naša vízia: Máte otázku o „elektro“ priemysle alebo zamestnávateľskej problematike? Obráťte sa na ZEP SR.